Přípravný kurz na pozici Štukatér a Umělecký štukatér

Přípravný kurz na pozici Štukatér a Umělecký štukatér včetně přípravy na Profesní zkoušku

je určen pro zájemce, kteří chtějí toto krásné řemeslo vykonávat profesionálně a stát se opravdovým odborníkem v tomto oboru. Po absolovaní kurzu je možné složit Profesní zkoušku a získat tak Osvědčení o profesní kvalifikaci – Státní osvědčení – alternativa Výučního listu.

 

Výuková osnova a rozsah kurzu:

 • Nakládání s odpady při štukatérských pracích 1h
 • Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při štukatérských pracích 2h
 • Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu štukatérských prací 4h
 • Navrhování obnovy štukatérských prvků s přihlédnutím k historické a umělecké podstatě 10h
 • Zhotovování štukatérských omítek 10h
 • Zhotovování rabicových stěn 8h
 • Zhotovování umělého mramoru 18h
 • Zhotovování sgrafita 16h
 • Tažení architektonických prvků 13h
 • Zhotovování šablon pro profilování 8h
 • Zhotovování reprodukcí (odlitků) 16h
 • Provádění náročných štukatérských prací 13h
 • Zhotovování forem pro štukatérskou práci 17h
 • Zhotovování štukatérských modelů 13h
 • Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek 3h
 • Posuzování kvality štukatérských materiálů dostupnými prostředky 3h
 • Návrh pracovních postupů zhotovování umělého mramoru 4h
 • Návrh pracovního postupu štukatérských prací 4h
 • Orientace v technologických postupech štukatérských prací 3h
 • Orientace v normách a stavební dokumentaci pro provádění štukatérských prací na stavebních konstrukcích 2h

Výuka je realizována na učebně, dílně a stavbě

Rozsah kurzu:  168 hodin

 

Termín konání: dle idividuálního plánu od 03/2019

Cena kurzu:     54 600.- Kč

 

 

Závazná přihláška na vyukový kurz

Kontaktní údaje
Prosím, přepište text z obrázku

Lidická 169, 471 25 Jablonné v Podještědí, Česká Republika

• Vít Pochman • Mobil: +420 777 602 652 • po - pá od 8.00 do 16.00 hod

pokud se hned nedovoláte, volejete znovu, protože pracuji.

• E-mail: akant@akant.cz , akant@seznam.cz

• Web: www.akant.cz

 

^