Omítkář - specialista na interiérové a fasádní omítky

Akreditovaný rekvalifikační kurz MSMT-6386/2016-1/147 schválený Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy.

 

Určeno těm, kteří  pracující ve stavebnictví nebo chtějí získat nové a hlubší profesní dovednosti  při provádění a opravách různých druhů současných a historických omítek v interiéru  a  exteriéru. Zvláště při provádění profilovaných štukových, hlazených, jednovrstvých, vícevrstvých a barevných omítek. Účastník kurzu se seznámí se způsoby a technoligií provádění fasádních tažených profilací, kletovaného štuku, sádrových omítek a kompletní problematiky volby materiálů a omítacích technik včetně konečné úpravy povrchů interiérových a fasádních omítek.

Absolovent tohoto kurzu může následně složit profesní zkouškou  dle NSK a získá Profesní Osvědčení - OMÍTKÁŘ,

které prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat toto povolání a  je uznáván  jako výuční list.

 

 Výuková osnova a rozsah kurzu:

 • BOZP+PO 2h
 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci  4h
 • Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami,
 • výrobci stavebních materiálů nebo projektanty 8h
 • Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek 16h
 • Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky 6h
 • Výpočty spotřeby materiálu pro omítání 2h
 • Provádění a opravy vícevrstvých omítek 46h
 • Provádění a opravy tenkovrstvých omítek 30h
 • Výroba malt ze suchých směsí 3h
 • Obsluha strojních zařízení pro omítkářské práce 5h
 • Historické omítky 17h
 • Profilované prvky omítek a fasád 13h

Vstupní požadavky na uchazeče: 18 let, bez zdravotních omezení, střední vzdělání v délce 1-2 roky

Výuka je realizována na učebně, dílně a stavbě v zimních měsících v interiéru.

Rozsah kurzu:  41 hodin teoretické výuky

                      111 hodin praktické výuky

 Termín konání: od 03/2019 turnusově /2 dny v týdnu dle sestaveného plánu výuky/

 Cena kurzu: 28 600,-Kč

 

Závazná přihláška na vyukový kurz

Kontaktní údaje
Prosím, přepište text z obrázku

Lidická 169, 471 25 Jablonné v Podještědí, Česká Republika

• Vít Pochman • Mobil: +420 777 602 652 • po - pá od 8.00 do 16.00 hod

pokud se hned nedovoláte, volejete znovu, protože pracuji.

• E-mail: akant@akant.cz , akant@seznam.cz

• Web: www.akant.cz

 

^