Profesní zkoušky se Státním osvědčením

Profesní zkoušky dle NSK /Národní soustava kvalifikací/ se skládají v termínu dle dohody, maximálně však do 90 dnů od požádání o zkoušku.

Profesní Osvědčení  prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat toto povolání a je  uznáván  jako výuční list. Je to systém celoživotního vzdělávíní a kvalifikačního růstu dospělích.

 

Profesní zkouška Omítkář 36-057-H
Doba zkoušky  13 hodin
Cena zkoušky 7.000,- Kč

 Datum zkoušky:                          28.-29.5. 2018 od 8.00 hodin

 

 

 

 

Profesní zkouška

Štukatér 36-110-H

Doba zkoušky

 14 hodin

Cena zkoušky

26.400,- Kč

 Datum zkoušky:                          10.-11.7. 2018 od 8.00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazná přihláška na vyukový kurz

Kontaktní údaje
Prosím, přepište text z obrázku
^