Pokračovací kurz uměleckého štukatérství

III. POKRAČOVACÍ KURZ uměleckého štukatérství

Prohloubení znalostí a dovedností uměleckého štukatéra maximálně pro 3 osoby.

Určeno zájemcům o prohloubení svých znalostí z oboru uměleckého štukatéra. Samostatné provádění oprav fasád

a štukatérských prací.

Výuková osnova:

Hlavní zásady oprav  fasád a interiérů s ohledem na památkovou péči

Výroba šablon, tažení fasádních profilací šablonou a ruční modelace přímo na stavbě

Zhotovování odlitků z rozličných materiálů a jejich správné osazování 

Opravy fasád a interiérů s ohledem na použité materiály a technologie

  

Výuka je realizována na učebně, dílně a stavbě

 

Rozsah kurzu: 5x8 hodin

Termín konání: říjen 2018 dle dohody

Cena kurzu: 15 200,-Kč  

Účastník kurzu obdrží příslušný CERTIFIKÁT a zhotovené pr!ce si účastník odnáší domů.

Závazná přihláška na vyukový kurz

Kontaktní údaje
Prosím, přepište text z obrázku
^