Přípravný kurz na pozici Štukatér a Umělecký štukatér

Akant - štukatérský servis - štukatérství - Vít Pochman Jablonné v Podještědí

Přípravný kurz na pozici Štukatér a Umělecký štukatér

Přípravný kurz na pozici Štukatér a Umělecký štukatér včetně přípravy na Profesní zkoušku

je určen pro zájemce, kteří chtějí toto krásné řemeslo vykonávat profesionálně a stát se opravdovým odborníkem v tomto oboru. Po absolovaní kurzu je možné složit Profesní zkoušku a získat tak Osvědčení o profesní kvalifikaci – Státní osvědčení – alternativa Výučního listu. 

Výuková osnova a rozsah kurzu: 

• Nakládání s odpady při štukatérských pracích 1h 

• Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při štukatérských pracích 2h

• Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu štukatérských prací 4h

• Navrhování obnovy štukatérských prvků s přihlédnutím k historické a umělecké podstatě 10h

• Zhotovování štukatérských omítek 10h

• Zhotovování rabicových stěn 8h

• Zhotovování umělého mramoru 18h

• Zhotovování sgrafita 16h

• Tažení architektonických prvků 13h

• Zhotovování šablon pro profilování 8h

• Zhotovování reprodukcí (odlitků) 16h

• Provádění náročných štukatérských prací 13h

• Zhotovování forem pro štukatérskou práci 17h

• Zhotovování štukatérských modelů 13h

• Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek 3h

• Posuzování kvality štukatérských materiálů dostupnými prostředky 3h

• Návrh pracovních postupů zhotovování umělého mramoru 4h

• Návrh pracovního postupu štukatérských prací 4h

• Orientace v technologických postupech štukatérských prací 3h

• Orientace v normách a stavební dokumentaci pro provádění štukatérských prací na stavebních konstrukcích 2h

Výuka je realizována na učebně, dílně a stavbě


Rozsah kurzu: 168 hodin   54.600,- Kč

Objednání kurzu

Kurz si můžete objednat zde a zjistit zde aktuální termíny kurzů

Akant - Vít Pochman

Lidická 169
471 25 Jablonné v Podještědí
Česká Republika

Kontakty:

Mobil: +420 777 602 652
pokud se hned nedovoláte, volejete znovu, protože pracuji.
E-mail: akant@akant.cz ; akant@seznam.cz

Adresa

Lidická 169
471 25 Jablonné v Podještědí
Česká Republika

Kontakty

Vít Pochman
Mobil: +420 777 602 652

po - pá od 8.00 do 16.00 hod.
pokud se hned nedovoláte,
volejte znovu, protože pracuji.