Profesní zkoušky se Státním osvědčením

Profesní zkoušky dle NSK /Národní soustava kvalifikací/ se skládají v termínu dle dohody, maximálně však do 90 dnů od požádání o zkoušku.

Profesní Osvědčení  prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat toto povolání a je  uznáván  jako výuční list. Je to systém celoživotního vzdělávíní a kvalifikačního růstu dospělích.

 

Profesmí zkouška Omítkář 36-057-H
Doba zkoušky  
Cena zkoušky 7.000,- Kč

 

Profesmí zkouška

Štukatér 36-110-H

Doba zkoušky

 

Cena zkoušky

26.400,- Kč

 

Profesmí zkouška

Umělecký štukatér 82-011-H

Doba zkoušky

 

Cena zkoušky

48.800,- Kč

 

 

 

Závazná přihláška na vyukový kurz

Kontaktní údaje
Prosím, přepište text z obrázku
^