Pokračovací kurz uměleckého štukatérství

III. POKRAČOVACÍ KURZ uměleckého štukatérství

Prohloubení znalostí a dovedností uměleckého štukatéra maximálně pro 3 osoby.

Určeno zájemcům o prohloubení svých znalostí z oboru uměleckého štukatéra. Samostatné provádění oprav fasád

a štukatérských prací.

Výuková osnova:

Hlavní zásady oprav  fasád a interiérů s ohledem na památkovou péči

Výroba šablon, tažení fasádních profilací šablonou a ruční modelace přímo na stavbě

Zhotovování odlitků z rozličných materiálů a jejich správné osazování 

Opravy fasád a interiérů s ohledem na použité materiály a technologie

 

 

Rozsah kurzu: 5x8 hodin

Termín konání: 12.6 - 16.6.2017

Cena kurzu: 14 600,-Kč   Kurz je již obsazen!

Účastník kurzu obdrží příslušný CERTIFIKÁT a zhotovené pr!ce si účastník odnáší domů.

Závazná přihláška na vyukový kurz

Kontaktní údaje
Prosím, přepište text z obrázku