Omítkář - specialista na interiérové a fasádní omítky

Akreditovaný rekvalifikační kurz MSMT-6386/2016-1/147 schválený Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy.

 

Určeno těm, kteří  pracující ve stavebnictví nebo chtějí získat nové a hlubší profesní dovednosti  při provádění a opravách různých druhů současných a historických omítek v interiéru  a  exteriéru. Zvláště při provádění profilovaných štukových, hlazených, jednovrstvých, vícevrstvých a barevných omítek. Účastník kurzu se seznámí se způsoby a technoligií provádění fasádních tažených profilací, kletovaného štuku, sádrových omítek a kompletní problematiky volby materiálů a omítacích technik včetně konečné úpravy povrchů interiérových a fasádních omítek.

Absolovent tohoto kurzu může následně složit profesní zkouškou  dle NSK a získá Profesní Osvědčení - OMÍTKÁŘ,

které prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat toto povolání a jako takový je zaměstnavateli uznáván obdobně jako výuční list.

Cena za provedení zkoušky je 7.000,- Kč

Termín zkoušky: 22. - 23.5. 2017 od 8.00 do 16.00 hodin

 

 Rozsah kurzu:  41 hodin teoretické výuky

                         111 hodin praktické výuky

Vzdělávací program obsahuje tyto předměty:

BOZP+PO 2hodin

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 4hodin

Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami,

výrobci stavebních materiálů nebo projektanty 8 hodin

Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek 16 hodin

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky 6hodin

Výpočty spotřeby materiálu pro omítání 2hodin

Provádění a opravy vícevrstvých omítek 46hodin

Provádění a opravy tenkovrstvých omítek 30hodin

Výroba malt ze suchých směsí 3hodin

Obsluha strojních zařízení pro omítkářské práce 5hodin

Historické omítky 17hodin

Profilované prvky omítek a fasád 13hodin

Vstupní požadavky na uchazeče: 18 let, bez zdravotních omezení, střední vzdělání v délce 1-2 roky

 

 Termín konání: 01-03/2017

                         05-07/2017 turnusově

 Cena kurzu: 28 600,-Kč

 

Závazná přihláška na vyukový kurz

Kontaktní údaje
Prosím, přepište text z obrázku